1-20 Przysiadów

Jeśli w teście zrobiłeś 1 - 20 przysiadów
Dzień 1
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 4
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 4 seria 1 8
seria 2 6 seria 2 8
seria 3 6 seria 3 8
seria 4 7 seria 4 6
seria 5 max (minimum 7) seria 5 max (minimum 8)
Minimum 1 dzień przerwy Minimum 1 dzień przerwy
Dzień 2
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 5
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 6 seria 1 8
seria 2 6 seria 2 8
seria 3 6 seria 3 6
seria 4 8 seria 4 8
seria 5 max (minimum 8) seria 5 max (minimum 10)
Minimum 1 dzień przerwy Minimum 1 dzień przerwy
Dzień 3
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 6
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 8 seria 1 8
seria 2 6 seria 2 8
seria 3 6 seria 3 8
seria 4 8 seria 4 8
seria 5 max (minimum 8) seria 5 max (minimum 10)
Minimum 2 dni przerwy Minimum 2 dni przerwy
ADVERTISEMENT