276-290 Przysiadów

Jeśli w teście zrobiłeś 276 - 290 przysiadów
Dzień 1
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 4
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 64 seria 1 64
seria 2 64 seria 2 64
seria 3 60 seria 3 64
seria 4 60 seria 4 64
seria 5 60 seria 5 60
seria 6 60 seria 6 64
seria 7 max (minimum 64) seria 7 max (minimum 66)
Minimum 1 dzień przerwy Minimum 1 dzień przerwy
Dzień 2
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 5
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 64 seria 1 64
seria 2 64 seria 2 64
seria 3 64 seria 3 64
seria 4 60 seria 4 64
seria 5 60 seria 5 64
seria 6 60 seria 6 64
seria 7 max (minimum 64) seria 7 max (minimum 66)
Minimum 1 dzień przerwy Minimum 1 dzień przerwy
Dzień 3
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 6
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 64 seria 1 66
seria 2 64 seria 2 66
seria 3 64 seria 3 64
seria 4 64 seria 4 64
seria 5 60 seria 5 64
seria 6 60 seria 6 64
seria 7 max (minimum 64) seria 7 max (minimum 68)
Minimum 2 dni przerwy Minimum 2 dni przerwy
ADVERTISEMENT