126-150 Przysiadów

Jeśli w teście zrobiłeś 126 - 150 przysiadów
Dzień 1
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 4
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 38 seria 1 40
seria 2 36 seria 2 40
seria 3 36 seria 3 42
seria 4 40 seria 4 40
seria 5 max (minimum 40) seria 5 max (minimum 40)
Minimum 1 dzień przerwy Minimum 1 dzień przerwy
Dzień 2
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 5
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 40 seria 1 40
seria 2 38 seria 2 40
seria 3 38 seria 3 42
seria 4 38 seria 4 42
seria 5 max (minimum 40) seria 5 max (minimum 40)
Minimum 1 dzień przerwy Minimum 1 dzień przerwy
Dzień 3
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 6
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 40 seria 1 42
seria 2 38 seria 2 42
seria 3 38 seria 3 40
seria 4 40 seria 4 40
seria 5 max (minimum 42) seria 5 max (minimum 46)
Minimum 2 dni przerwy Minimum 2 dni przerwy