261-275 Przysiadów

Jeśli w teście zrobiłeś 261 - 275 przysiadów
Dzień 1
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 4
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 60 seria 1 60
seria 2 60 seria 2 60
seria 3 52 seria 3 58
seria 4 52 seria 4 56
seria 5 52 seria 5 56
seria 6 60 seria 6 62
seria 7 max (minimum 60) seria 7 max (minimum 62)
Minimum 1 dzień przerwy Minimum 1 dzień przerwy
Dzień 2
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 5
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 58 seria 1 60
seria 2 58 seria 2 60
seria 3 54 seria 3 58
seria 4 58 seria 4 58
seria 5 54 seria 5 58
seria 6 60 seria 6 62
seria 7 max (minimum 60) seria 7 max (minimum 62)
Minimum 1 dzień przerwy Minimum 1 dzień przerwy
Dzień 3
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 6
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 60 seria 1 60
seria 2 60 seria 2 60
seria 3 58 seria 3 60
seria 4 54 seria 4 60
seria 5 54 seria 5 60
seria 6 60 seria 6 62
seria 7 max (minimum 62) seria 7 max (minimum 64)
Minimum 2 dni przerwy Minimum 2 dni przerwy
ADVERTISEMENT