201-220 Przysiadów

Jeśli w teście zrobiłeś 201 - 220 przysiadów
Dzień 1
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 4
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 52 seria 1 58
seria 2 52 seria 2 58
seria 3 54 seria 3 54
seria 4 54 seria 4 54
seria 5 max (minimum 60) seria 5 max (minimum 60)
Minimum 1 dzień przerwy Minimum 1 dzień przerwy
Dzień 2
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 5
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 54 seria 1 58
seria 2 54 seria 2 58
seria 3 54 seria 3 56
seria 4 54 seria 4 56
seria 5 max (minimum 60) seria 5 max (minimum 60)
Minimum 1 dzień przerwy Minimum 1 dzień przerwy
Dzień 3
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 6
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 58 seria 1 58
seria 2 54 seria 2 58
seria 3 54 seria 3 58
seria 4 54 seria 4 56
seria 5 max (minimum 60) seria 5 max (minimum 62)
Minimum 2 dni przerwy Minimum 2 dni przerwy
ADVERTISEMENT