101-125 Przysiadów

Jeśli w teście zrobiłeś 101 - 125 przysiadów
Dzień 1
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 4
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 32 seria 1 34
seria 2 32 seria 2 34
seria 3 30 seria 3 34
seria 4 30 seria 4 36
seria 5 max (minimum 32) seria 5 max (minimum 36)
Minimum 1 dzień przerwy Minimum 1 dzień przerwy
Dzień 2
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 5
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 32 seria 1 36
seria 2 32 seria 2 36
seria 3 32 seria 3 34
seria 4 32 seria 4 34
seria 5 max (minimum 34) seria 5 max (minimum 36)
Minimum 1 dzień przerwy Minimum 1 dzień przerwy
Dzień 3
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 6
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 34 seria 1 36
seria 2 32 seria 2 36
seria 3 32 seria 3 36
seria 4 34 seria 4 34
seria 5 max (minimum 36) seria 5 max (minimum 38)
Minimum 2 dni przerwy Minimum 2 dni przerwy
ADVERTISEMENT