291-300 Przysiadów

Jeśli w teście zrobiłeś 291 - 300 przysiadów
Dzień 1
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 4
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 66 seria 1 68
seria 2 66 seria 2 68
seria 3 66 seria 3 68
seria 4 64 seria 4 68
seria 5 64 seria 5 68
seria 6 64 seria 6 68
seria 7 max (minimum 68) seria 7 max (minimum 70)
Minimum 1 dzień przerwy Minimum 1 dzień przerwy
Dzień 2
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 5
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 68 seria 1 70
seria 2 68 seria 2 70
seria 3 66 seria 3 68
seria 4 66 seria 4 68
seria 5 66 seria 5 68
seria 6 64 seria 6 68
seria 7 max (minimum 68) seria 7 max (minimum 72)
Minimum 1 dzień przerwy Minimum 1 dzień przerwy
Dzień 3
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 6
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 68 seria 1 70
seria 2 68 seria 2 70
seria 3 68 seria 3 70
seria 4 68 seria 4 70
seria 5 68 seria 5 70
seria 6 64 seria 6 72
seria 7 max (minimum 68) seria 7 max (minimum 72)
Minimum 2 dni przerwy Minimum 2 dni przerwy